OPAS POLTTOPUUN KÄYTTÄJÄLLE

Tällä sivulla voit tutustua polttopuiden käsittelyyn, kuivuusasteeseen, puiden säilytykseen ja polttamiseen liittyviin asioihin. Seuraamalla näitä ohjeita on polttopuiden polttaminen kodissanne energiatalodellista, mielekästä ja turvallista. Ajattele myös luontoa - ohjeiden mukaisen puiden polttamisen myötä hiukkashaitat pienenevät.

Polttopuun kuivuusaste

Polttopuun polttamisen hiukkaspäästöt kasvavat, jos puun kosteus on alle 10% tai yli 25%. Sopivin polttopuun kosteus on 15-20%. Kuiva polttopuu merkitsee myös parempaa hyötysuhdetta lämmituksessä. Lyötäessä paria kuivaa klapia toisiinsa, ne kilahtavat.

Kuivuusasteen mittaus tapahtuu sähköisesti mittaamalla klapin halkaistulta puolelta laitteella, jossa on kaksi piikkiä, jotka painetaan puuta vasten ja laite ilmaisee suoraan kosteusprosentin. Mittauksessa pilke halkaistaan ja kosteus mitataan halkaistulta pinnalta piikkimittarilla kolmesta kohtaa, 5 cm etäisyydellä molemmista päistä. Mittaus tehdään useasta pilkkeestä ja lasketaan mittauksen keskiarvo.

Pinokuutio kuivaa koivupilkettä vastaa energialtaan 170 litraa kevyttä polttoöljyä.

Puun kuivattaminen

Puun kuori estää tehokkaasti puun kuivumista, jo vähäinenkin kuoren rikkoontuminen edistää rangan kuivumista. Usein metsätyökoneella kaadetut polttopuut rikkovat kuorta, mikä nopeuttaa kuivumista. Erityisesti koivun kuori estää puun kuivumista. Mitä nopeammin puut pilkotaan tai halotaan hakkuun jälkeen haloiksi, sitä nopeammin kuivuminen edistyy. Huhtikuusta heinäkuuhun on parhaat ilmasto-olosuhteet. Kaatotuoreen puun kosteus on 45-55%. Luonnon kuivatus vaatii siis usean kuukauden kuivatusajan. Kasvavan puun kosteus on suurimmillaan touko-huhtikuussa ja kesä-heinäkuussa pienimmillään.

Laadukas polttopuu

Laadukas polttopuu on tehty hyvästä raaka-aineesta, käytetty oikeita menetelmiä, pilkkeen pituus on riittävän tarkkaa, kuivattu riittävän kuivaksi sekä on puhdasta ja homeetonta.

Varastointi

Ulkona säilytettävä polttopuu on suojattava sateelta ja lumelta, ulkosäilytys saattaa lisätä kosteusprosenttia jopa 10 prosenttiyksiköllä. Umpinaista peittämistä pitää välttää ja maakosteus pitää estää aluspuilla esim. trukkilavoilla. Ulkona oleva puupino peitetään vain päältä ja päälläkin on hyvä olla ilmarako. Mikäli mahdollista, loppukesästä puut kannattaa siirtää ilmavaan liiteriin tai harvaseinäiseen latoon. Myös sisällä oleville pinoille on turvattava ilmankierto.

Polttoprosessi

Tulisijalla saattaa olla laitevalmistajan ohjeita polttotekniikkaan. Niitä on noudatettava, joten tutustu ennen uuden tulisijan käyttöönottoa laitevalmistajan ohjeisiin huolellisesti.

Esivalmistelut

Avaa pelti ennen mahdollista tuhkan poistamista. Tarkista tuhkan määrä. Tuhka ei saa yltää arinarautoihin asti, sillä se saattaa haitata ilmankiertoa ja altistaa raudat suuremmalle kuumuudelle. Arinattomasta tulipesästä on tuhkat syytä poistaa aina ennen sytyttämistä. Laita tuhkat palamattomasta materiaalistatehtyyn mielellään jalalliseen ja kannelliseen astiaan. Astiaa ei saa sijoittaa lähelle palavaa materiaalia.

Sytyttyttäminen

Tulisijan sytyttäminen tapahtuu päältä, jollei valmistajan ohjeissa toisin mainita. Lado puut vaakatasoon, mutta älä tee pinosta liian tiivistä. Päälle laitetaan sytykkeet esim. tuohta ja kiehiset. Tämän panoksen päälle on jäätävä tyhjää tilaa vähintään kolmasosa tulipesän korkeudesta. Sytyttämisen yhteydessä ja liekkipalon aikana on huolehdittava, että tuli saa palamisilmaa riittävästi. Päältä sytytettäessä kaikki palokaasut kulkevat liekin läpi, jolloin ne palavat paremmin.

Puiden lisääminen

Puiden lisääminen tapahtuu panoksina, mutta vasta sen jälkeen, kun edelliset ovat palaneet lähes loppuun. Puut lisätään vaakatasossa siten, että 1/3 pesästä jää tyhjäksi. Puut saavat nyt olla järeämpiä noin kilon painoisia ja ne ladotaan tiiviimmin.

Polton loppuminen

Punaisena hehkuva hiillos sisältää 25-40% puuenergian sisällöstä. Hiilloksen alkaessa tummua vähennä uuniluukun vetoa. Samalla kokoa ja kohenna hiillosta ja polta se mahdollisimman nopeasti loppuun. Sulje pelti vasta, kun hiillos on palanut loppuun.

Lähde: Pilketuotanto-opas, Suomen metsäkeskus 2012, poimintoja.

Linkki Metsäkeskuksen koko tekstiin.

POLTTOPUUT KOTIOVELLE - TAI SUORAAN LIITERIIN

TILAA TÄSTÄ

Hinthaaran klapi | Hindhår klabb

Erkki Lehosmaa

puh. 050 301 4636

erkki.lehosmaa(at)elisanet.fi

Runeberginkatu 12 F 40

06100 Porvoo

Y-tunnus:2260287-0

 

Käyntiosoite:

Tampinkoskentie 92

07110 Hinthaara